menuluk
kk
py
n
pyf
bb1
สมัครสมาชิกใหม่
ค้นหาทะเบียนสมาชิก
แก้ไขประวัติ
ตรวจสอบรายชื่อ
นายทะเบียนจังหวัด
g
fb
m
w
b
flower  การระดมทรัพยากร กศ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรรยากาศการประชุมใหญ่ วันประชุมวันที่ 6 ก.ค.2559
Download รูปภาพวันประชุม วันที่ 6 ก.ค.2559 ชุดที่ 1
บรรยากาศวันประชุมวันที่ 5 ก.ค.2559 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
พิธีเปิดบนเวที การแสดงศิลปะล้านนาในพิธีเปิด
นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
บรรยากาศการวันประชุมวันที่ 5 ก.ค.2559 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
Download รูปภาพวันประชุม วันที่ 5 ก.ค.2559  ชุดที่ 1     ชุดที่ 2
บรรยากาศการลงทะเบียนวันที่ 4 ก.ค.2559 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
Download รูปภาพวันลงทะเบียน วันที่ 4 ก.ค.2559  ชุดที่ 1
สมาคมรองผู้อำนวยการจ.เชียงใหม่ ให้การต้อบรับคณะกรรมการชุดที่ 11
นายกสมาคม/อุปนายก/เลขานุการสมาคมประชุมเตรียมความพร้อม
งานทะเบียน/งานลงทะเบียน/งานโสตฯ/และงานอื่นๆ พร้อมเต็มพิกัดครับ
คณะกรรมการชุดใหญ่และคณะกรรมการร่วม (เชียงใหม่) ผนึกกำลังเตรียมงาน
Download รูปภาพเตรียมความพร้อมการประชุม วันที่ 3 ก.ค.2559  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2
Download รูปภาพวันลงทะเบียน วันที่ 4 ก.ค.2559  ชุดที่ 1
swd
f
ขันตอนการส่งรองดีเด่น   ขั้นตอนการส่งรองเกษียณ
f
กำนดการลงทะเบียน  วิธีส่งประชาสัมพันธ์ในรายงานประชุมใหญ่สมาคม
f
นายกสมาคมรองฯและตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาฯ
f
แก้ไขกำหนดการใหม่ฯปรับปรุง ขนาดเสื้อสูท  ข้อมูลที่พักหรือโรงแรม
f
นายกสมาคมรองฯและตัวแทนคณะกรรมการฯเตรียมพร้อมประชุมใหญ 4-8 ก.ค.2559่
f
เลขาธิการสมาคมฯได้รับมอบหมายนายกสมาคมฯ นายประยงค์ ใสโตประชุมร่วม
สมาคมรองฯเชียงใหม่และชมรมรองฯแม่ฮ่องสอน วันที่ 22-23 ม.ค.2559
f
ติดตามข่าวสารสมาคมฯได้ตลอดเวลาที่นี่ www.abbet.in.th
f
ติดตามข่าวสารทาง Face Book ได้ที่นี่  กลุ่มสมาคมฯ ติดตามได้ที่นี่
sa
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานประชุมใหญ่2558PDF
หนังสือเชิญนายกประธานจังหวัดประชุม2558
ระกาศคณะอนุกรรมการนายกประธานจังหวัด2558 PDF
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ2559
หนังสือเชิญอบรมสัมมนา(pdf)   ไฟล์ word
ตารางการอบรม(pdf)  (ปรับปรุงแก้ไข 13 พ.ค.2559)
โครงการอบรมสัมมนา  ไฟล์ word
แบบตอบรับการอบรมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ไฟล์ word
ประกาศรองดีเด่นประจำปี 2558
ประกาศเรื่องรองเกษียณปีงบประมาณ 2559
f
แบบขอรับการประเมินรองดีเด่นปี 2559
f
แบบรายงานการสรรหารองดีเด่น
f
แบบส่งรายชื่อรองเกษียณ ปี 2559
f
ใบสมัครรองเกษียณ
tt
r
r
  สมัครสมาชิกสมาคม
r
r
  ค้นทะเบียนสมาชิก
tb
ขอเชิญชวนสมัคร On line มาที่ http://goo.gl/wPXnUve
สมัครเป็นสมาชิก Line@ ของสมาคมได้ที่
Line ID : @abbet http://line.me/ti/p/%40abbet
code
 ประกาศรายชื่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๘
 ประกาศรายชื่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุุราชการ ปี ๒๕๕๙
 ทะเบียนสูท 2559
rongdee2
ขั้นตอนการส่งรองดีเด่น ประจำปี 2558
kc
ขั้นตอนการส่งรองเกษียณ ประจำปี 2558
ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการ
และการประชุมใหญ่สามัญประจำ่ ปี 2558
ko
การประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียนลงรายงานการประชุมใหญ่ฯ
p
การจองตั๋วเครื่องบินไปงานอบรมสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำ่ ปี 2558
yt
ข้อมูลเพื่อการเลือกขนาดสูทสมาคมรองฯ
p
f
ท่านนายกสมาคมรองฯและตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ
พบท่านเลขารัฐมนตรีที่กระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 
เพื่อเชิญท่านเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ 5 ก.ค.2559
f
2
4
เลขาธิการสมาคมฯรับมอบหมายจากนายกประยงค์ ใสโต
ร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับสมาคมรองฯเชีบงใหม
่และชมรมรองฯแม่ฮ่องสอน
f
2 3
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่แฮ่องสอน 22-23 ม.ค.2559
ตัวแทนคณะกรรมการและนายกสมาคมรอง สำรวจสถานที่ประชุมใหญ่
วันที่ 5 พ.ค.2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่
“ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของโลกยุคปัจจุบัน”
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯเตรียมความพร้อมประชุมใหญ่
 
โปรแกรมทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย-พม่า
1
โปรแกรมทัศนศึกษาส์คิงโรมัน 2วัน 1 คืน
2
โปรแกรมทัศนศึกษาเชียงตุง 2 วัน 1 คืน
โปรแกรมทัศนศึกษาหลวงพระบาง 4 วัน 1 คืน
4
โปรแกรมทัศนศึกษาสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน
5
โปรแกรมทัศนศึกษาเชียงตุง-เมืองลา 3 วัน 2 คืน
การจองทัวร์โปรแกรมทัศนศึกษา

 

li
mo
nb
s
k
j
e
d
p
flower  การจัดการสมัยใหม่่
g